Affiliated Artists


Arjun Kumar Rai (Khaling)

Bhanu Bhattarai

Bidhata K.C

Birendra Pratap Singh

Hemanta Khadgi

Hari Jung Bomjon

Hitman Gurung


Jeevan Rajopadhyay

Jonchhen

Kalapremi Shrestha (Gopal Das Shrestha)

Kiran Manandhar

Krishna Devi Maharjan (Puja)

Krishna P. Shah

Lalkaji Lama


Manuj Babu Mishra

Mekha Bahadur Limbu Subba

Nem Bahadur Tamang

Prashanta Shrestha

Purna Bahadur Karki (Prabin)

Ramesh K.C

Sanju Shahi


Shashi Shah

Sudarshan Rana

Sunita Rana

Udaya Karmacharya

Uma Shankar Sah

Uttam Nepali

Vijaya Thapa